Menu
Your Cart

Επιστροφή - Υπαναχώρηση

Διαδικασία επιστροφής

Επιστροφές -αλλάγες γίνονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών και εφόσον συνοδεύονται απο τα απαραίτητα παραστατικά (τιμολόγιο -απόδειξη λιανικής πώλησης )με τους κάτωθι τρόπους :

   1.       Στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας Κεφαλληνίας 49 , Αθήνα , 11257 .

   Τηλ :2108226686

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα και αφότου ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος από τον αρμόδιο υπάλληλο, να σας καθοδηγήσει ο ίδιος για τα περαιτέρω.

     2.   Αν παραλαμβάνετε μέσω courier

    Σε αυτήν την περίπτωση:

Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία, την οποία έχετε φτιάξει, έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.Αποστέλλετε το δέμα, μέσω ενός πρακτορείου ταχυμεταφορών ,υπόψιν Τμήματος Επιστροφών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το επιστραφέν προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

 

 Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών (για ακύρωση και επιστροφή αγορών που πραγματοποιήθηκαν εκτός καταστήματος -ήτοι στο διαδίκτυο, με τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία-), από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση της αποστολής (όταν πρόκειται για προϊόντα). Η υπαναχώρηση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων, τα οποία το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε αρίστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, συνακολούθως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα πραγματοποιείται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα, στο οποίο έλαβε χώρα η παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται προς αποζημίωση της εταιρείας, αν έκανε χρήση διάφορη από εκείνη, που είναι αναγκαία σχετικά με τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα από την παραλαβή μέχρι τη δήλωση της υπαναχωρήσεως. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε απορία του σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως "μεταχειρισμένο" και ο πελάτης καθίσταται υπόχρεος προς αποζημίωση της εταιρείας για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως "μεταχειρισμένου" εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και ,κατά κανόνα, είναι της τάξεως του 15%-20% της αξίας αυτού.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη το μέγεθος της αποζημίωσής της, ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχωρήσεως.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η δήλωση υπαναχωρήσεως ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχωρήσεως μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ

  

 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

 Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Ο πελάτης, εφόσον συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για επαγγελματική χρήση, δηλαδή το προϊόν να έχει αγοραστεί με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως.

H αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

  

Ελαττώματα που προκλήθηκαν στη μεταφορά

 Για παραλαβές από το κατάστημα ο πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη κατόπιν ολοκλήρωσης της αγοράς και παραλαβής του προιόντος. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται μεταφορική εταιρεία σαν τρόπος αποστολής ή courier επιλογής του πελάτη , η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη μεταφορά. Σε περιπτώσεις που αφορούν αποστολή ενός προιόντος από πελάτη προς την εταιρεία μας και διαπιστωθεί αλλοιωμένο προιόν  με ελάττωμα που πιθανόν να προκλήθηκε κατά τη μεταφορά , η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής του προιόντος και επιστροφής στο πελάτη με χρέωση δική του, ακόμα και μετά την αποσφράγιση της συσκευασίας. Η εταιρεία iAndroid  για τη διασφάλιση της θέσης της έναντι των ανωτέρω διαθέτει κύκλωμα καταγραφής CCTV κατά τη διαδικασία της συσκευασίας δεμάτων και αποσφράγισής τους. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται και δύναται να χρησιμοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εάν αυτό απαιτηθεί κατά περίπτωση.

Strictly Required Cookies

These cookies are required for the website to run and cannot be switched off. Such cookie are only set in response to actions made by you such as language, currency, login session, privacy preferences. You can set your browser to block these cookies but our site may not work then.

Analytics & Statics

These cookies are usually set by our marketing and advertising partners. They may be used by them to build a profile of your interest and later show you relevant ads. If you do not allow these cookies you will not experience targeted ads for your interests.

Marketing and Retargeting

These cookies allow us to measure visitors traffic and see traffic sources by collecting information in data sets. They also help us understand which products and actions are more popular than others.